Контактні телефони 067 642 82 84
050 100 26 82

Захист для індивідуальних членів

Для кого?

Для лікарів та середніх медичних працівників.
Наразі Українська Медична Спілка (УМС) не надає правову допомогу фахівцям таких спеціальностей: естетична хірургія, стоматологія, психіатрія та репродуктологія.

Що забезпечує індивідуальне членство в УМС?

Переваги індивідуального членства в УМС:

Що таке членський пакет та яка його вартість?

З моменту повномасштабного вторгнення росії на Суверенну Українську Землю УМС не здійснювала актуалізацію членства. Протягом 2022‒2023 років ми надавали правову допомогу незалежно від наявності заборгованості зі сплати членських внесків. Напередодні 2024 року відбувається актуалізація членства і перегляд видів членських пакетів. Переваги індивідуального членства в УМС *Категорія А: лікарі хірургічних спеціальностей — акушери-гінекологи, хірурги, ортопеди, офтальмологи, отоларингологи й інші фахівці, що здійснюють оперативні втручання та інвазивні процедури
*Категорія B: лікарі не хірургічних спеціальностей — фахівці, що не проводять оперативні втручання та інвазивні процедури. Переваги індивідуального членства в УМС * Лікарі хірургічних спеціальностей: гінекологи (не надають допомогу під час вагітності та пологів), хірурги, ортопеди, офтальмологи, отоларингологи й інші фахівці, що здійснюють оперативні втручання та інвазивні процедури
Лікарі не хірургічних спеціальностей: фахівці, що не проводять оперативні втручання та інвазивні процедури
Лікарі-акушери: фахівці, що надають допомогу жінкам під час вагітності та пологів.

Як долучитися до УМС вперше і стати індивідуальним членом

Як продовжити членство у спільноті УМС?

Як отримати правову допомогу від УМС?

За конфліктної ситуації з пацієнтом рекомендуємо учасникам УМС звертатися якомога швидше.

Поширені запитання

Чи можна отримати безкоштовну юридичну допомогу від УМС у разі, якщо цивільне або кримінальне провадження вже відкрите, а медичний працівник не є членом УМС?

Ні, безкоштовна правова допомога надається медичному працівнику у разі, якщо на момент виникнення клінічної ситуації, що стала причиною конфлікту з пацієнтом або відкриття цивільного чи кримінального провадження, медичний працівник був активним членом УМС і не мав заборгованості зі сплати членських внесків.

В іншому разі фахівці УМС надають правову допомогу на комерційній основі.

Які адвокати мене захищатимуть?

УМС на постійній основі співпрацює з адвокатами та юристами, які вдосконалюють свою професійну майстерність саме у сфері медичного права і співпрацюють з медичними консультантами УМС, що є надзвичайно важливим, а подекуди й вирішальним при розгляді «медичних» справ у суді. Для цивільних чи кримінальних проваджень, які розглядаються за межами Києва та області постає необхідність залучити місцевого адвоката. Залучення адвоката на місці необхідне для оперативного реагування на ті чи інші ситуації, зокрема, при допитах, обшуках, для подання невідкладних клопотань та скарг на місці. Часто такий адвокат-представник не має досвіду ведення «медичних» справ і саме тому керується фаховими настановами УМС, включаючи формування правової позиції за участі спеціалізованого адвоката та спеціалізованого медичного консультанта від УМС. У Києві та Київській області адвокат-представник, як правило не залучається. За необхідності, медик, що є членом УМС, обирає самостійно для себе адвоката-представника, а УМС оплачує його фактично надані послуги, відповідно до чинного членського пакету та тристоронньої угоди між членом УМС, адвокатом-представником та Українською Медичною Спілкою. При цьому вартість послуг київського спеціалізованого адвоката та спеціалізованого медичного консультанта УМС покриває повністю.

За рахунок яких коштів покриваються витрати на юридичну допомогу?

Витрати на юридичну допомогу покриваються з фонду УМС, який наповнюється за рахунок членських внесків.

Чи може УМС відмовити у наданні юридичного захисту?

Так, але у виключних випадках (див. нижче у розділі «Правила та умови надання правової допомоги»).

Як швидко після заповнення анкети-заяви я набуду членства в УМС?

Відразу після сплати членського внеску (у разі помісячної чи поквартальної оплати – відразу після здійснення першого платежу). Лист про набуття членства отримаєте на вказану Вами електронну адресу протягом трьох робочих днів після здійснення оплати членського внеску.

Правила та умови надання правової допомоги

Розгорнути список

1. Юридичний захист не надається у випадку конфліктів з пацієнтами, що виникли у зв'язку з проведенням клінічних досліджень

2. Правова допомога та юридичний захист медичних працівників надається у разі виникнення конфлікту з пацієнтами та/або відкриття цивільного чи кримінального провадження.

3. У разі, якщо учасник УМС має право на компенсацію частини витрат на юридичний супровід, відповідно до рівня обраного пакету, то

3.1. Компенсація витрат на роботу адвоката надається виключно щодо подій, які мали місце ПІСЛЯ набуття членства в УМС і за умови, що на момент виникнення, зазначеної у цьому розділі події, учасник не мав заборгованості з оплати членських внесків

3.2. Оплата здійснюється шляхом перерахування УМС відповідної суми коштів на рахунок адвоката, адвокатського об’єднання або юридичної компанії, в якій працює відповідний адвокат.

3.3. Вибір адвоката-представника* здійснюється членом УМС самостійно.

* адвокат-представник — фахівець, що має офіційний статус адвоката, представляє інтереси медичного працівника на місці (поза межами Києва та Київської області) і працює у тісній співпраці зі спеціалізованим адвокатом та медичним консультантом УМС.

Залучення адвоката на місці необхідне для оперативного реагування на ті чи інші ситуації, зокрема, при допитах, обшуках, для подання невідкладних клопотань та скарг на місці. Часто такий адвокат-представник не має досвіду ведення «медичних» справ і саме тому керується фаховими настановами УМС, включаючи формування правової позиції за участі спеціалізованого адвоката та спеціалізованого медичного консультанта від УМС. У Києві та Київській області адвокат-представник, як правило не залучається. За необхідності, медик, що є членом УМС обирає самостійно для себе адвоката-представника, а УМС оплачує його фактично надані послуги, відповідно до чинного членського пакету та тристоронньої угоди між членом УМС, адвокатом-представником та Українською Медичною Спілкою. При цьому вартість послуг київського спеціалізованого адвоката та спеціалізованого медичного консультанта УМС покриває повністю.

3.4. Член УМС має право у будь-який момент змінити обраного ним адвоката-представника на іншого. В такому разі оплата послуг новообраному адвокату-представнику здійснюється в межах суми, визначеної чинним членським пакетом за вирахуванням суми коштів, вже сплаченої УМС, всім попереднім адвокатам-представникам, яких обирав член УМС.

3.5. Компенсація УМС витрат на роботу адвоката-представника передбачає обов’язковість надання медиком письмового погодження щодо права адвоката передавати до УМС інформацію про перебіг процесу захисту інтересів лікаря, іншої пов’язаної з цим інформації та документів.

4. У випадку необхідності проведення додаткових та повторних експертиз, витрати на їх проведення покриває член УМС самостійно.

5. Правова допомога НЕ надається:

5.1. У випадках, якщо лікар надав завідомо неправдивий висновок щодо відповідності стану здоров’я особи для отримання права керувати будь-яким транспортним засобом, володіння зброєю, інших обстежень на професійну придатність або здатність виконувати ті чи інші функції;

5.2. У випадках, якщо медик умисно виготовляв або розповсюджував/збував наркотичні речовини для застосування в нелікувальних цілях;

5.3. У випадках, якщо юридична допомога необхідна за межами території України або щодо подій, які мали місце за межами території України.

6. УМС може відмовити у наданні правової допомоги члену в таких випадках:

6.1. У разі неактивного членства, тобто якщо на момент виникнення обставин, які спричинили запит на отримання правової допомоги, існувала заборгованість зі сплати членських внесків відповідно до обраного пакету;

6.2. Лікарська спеціальність чи інша інформація, вказана в анкеті-заяві є неправдивою.

6.3. Запит стосується конфлікту між медичними працівниками і трудових спорів.

6.4. Порушення учасником УМС Міжнародного кодексу лікарської етики від 01.10.1949 р. з доповненнями від серпня 1968 р. та жовтня 1983 р.

6.5. У разі виникнення правової відповідальності внаслідок:

6.5.1. проведення клінічних досліджень

6.5.2. надання стоматологічної допомоги,

6.5.3. надання психіатричної допомоги,

6.5.4. застосування допоміжних репродуктивних технологій,

6.5.5. медичних втручань, спрямованих на покращення естетичного вигляду людини (крім випадків реконструктивної хірургії показаної через нещасний випадок або задля відновлення фізіологічних параметрів).


In English Українською