Укр. Рос.
 

Запитання і відповіді

Колективне членство

 

Як визначається кількість часу, на який може розраховувати лікарня чи відділення протягом року?

Це питання суто індивідуальне. Ми керуємося і потребами установи (підрозділу), і тим, скільки лікарів підрозділу беруть участь у підтримці спілки через набуття членства.

Що означає підвищений рівень захисту для керівника підрозділу?

Це означає, що керівник автоматично отримає захист дещо вищий від середнього членського пакету.

Чому керівник отримує привілеї?

УМС розглядає додатковий захист керівника клініки (відділення) не як привілей, а як необхідність. Це пояснюється тим, що на керівника покладається подвійна відповідальність, оскільки він несе відповідальність і за свої дії як лікар, і за дії своїх підлеглих (як і особа, що наділена адміністративно розпорядчими функціями).

Українська медична спілка © 2016