Укр. Рос.
 

Правила Надання Правової допомоги

Колективне членство

 

1.  Допомога надається на прохання чи запит керівника відділення, лікарні, клініки або амбулаторії, яка має статус колективного члена.
2.  Предметом надання такої допомоги можуть бути різні питання, які виникають у процесі роботи відділення, наприклад:
2.1.  Розробка та правовий аналіз всіх типів договорів
2.2.  Розробка кадрової та внутрішньої локальної документації медичної установи
2.3.  Захист прав та інтересів медичної установи в суді
2.4.  Допомога при акредитації медичної установи (представництво у Києві за необхідності)
2.5.  Надання усних та письмових консультацій
2.6.  Оскарження дій та/або актів контролюючих та інших органів
2.7.  Підготовка претензій та відповідей на них
2.8.  Захист прав та представництво інтересів медичної установи під час досудового врегулювання спору
2.9.  Захист прав та інтересів медичної установи в правоохоронних органах (органах досудового слідства, органах прокуратури, органах СБУ)
2.10. Надання адвокатської допомоги керівнику відділення
3.  Обсяг допомоги, яку може отримати відділення протягом року, визначається за індивідуальним погодженням зі спілкою в залежності від кількості членів, видів членства, розміру медичної установи чи відділення (кількості працюючих) тощо.

Українська медична спілка © 2016