Укр. Рос.
 

Правила Надання Правової допомоги

Індивідуальне членство

 

Юридична допомога надається виключно щодо подій, які мали місце ПІСЛЯ набуття членства в УМС.
2.  Юридична допомога надається виключно щодо подій, результатом яких є ймовірне притягнення лікаря до кримінальної чи цивільної відповідальності у зв’язку зі здійсненням ним своїх професійних обов’язків.
3.  Правова допомога не надається у випадках, коли лікар:
3.1.  надав завідомо неправдивий висновок щодо відповідності стану здоров’я особи для отримання права керувати будь-яким транспортним засобом, володіння зброєю, інших обстежень на професійну придатність;
3.2.  умисно розповсюджував/збував наркотичні речовини для застосування в не лікувальних цілях;
3.3.  порушив правила проведення тендерів (для лікарів що здійснюють адміністративно-розпорядчі функції, якщо інше спеціально не обумовлено при набутті членства);
3.4. допомога не надається стосовно подій, що мали місце як частина програми клінічних досліджень.
4.  У разі, якщо учасник, відповідно до рівня обраного пакету має право на оплату витрати на адвоката, його надає спілка.
5.  Спілка може відмовити у наданні правової підтримки учаснику в наступних випадках:
5.1. не активованого членства (відсутність активації в електронному реєстрі, заборгованість по сплаті членського внеску, окрім базового акційного пакету);
5.2. невідповідної лікарської спеціальності чи іншої інформації, вказаної в анкеті-заяві;
5.3. порушення учасником Міжнародного кодексу лікарської етики, прийнятого 01.10.1949 р.

Українська медична спілка © 2016