Укр. Рос.
 

Правила Надання Правової допомоги

Індивідуальне членство

 

1. Юридична консультаційна допомога із загальних питань, якщо її надання передбачено обраним пакетом (тобто для пакетів «Базовий» і вище), надається виключно із питань, що пов’язані із професійною діяльністю медичного працівника.
2. В рамках членського пакету «Простий», консультаційна юридична допомога надається виключно щодо подій, результатом яких є ймовірне притягнення лікаря до кримінальної, цивільної чи адміністративної відповідальності, і у зв’язку зі здійсненням медичним працівником своїх професійних обов’язків.
3. У разі, якщо учасник має право на оплату витрат на адвоката, відповідно до рівня обраного пакету («Стандартний» або «Повний»), то:

3.1. Оплата витрат на адвокатський захист надається виключно щодо подій, які мали місце ПІСЛЯ набуття членства в УМС і за умови, що на момент виникнення, зазначеної у цьому розділі події, учасник не мав заборгованості з оплати відповідного внеску, а також виконав умови* щодо електронної реєстрації в системі УМС (www.intermedicus.net)

*останнє застосовується лише у тих випадках, коли обраний пакет був придбаний зі знижкою, що надається за умови електронної реєстрації, або виконання іншим чином прямо передбаченої умови про реєстрацію і підтримку мінімального рівня активності в системі «www.intermedicus.net», а також для спонсорських пакетів.

3.2. Оплата здійснюється шляхом перерахування Спілкою відповідних коштів на рахунок адвоката, адвокатського об’єднання або юридичної компанії, в якій працює відповідний адвокат.
3.3. Вибір адвоката (рекомендація адвоката) або погодження адвоката здійснюється УМС.
3.4. Оплата адвокатського захисту від УМС передбачає обов’язковість надання лікарем письмового погодження щодо права адвоката передавати до УМС інформацію про перебіг процесу захисту інтересів лікаря та іншої пов’язаної з цим інформації.
4. Консультаційна юридична допомога в рамках спонсорських пакетів, а також пакетів, які надані зі знижкою, що передбачає умови реєстрації в електронній системі УМС, може надаватися через електронну інформаційну систему УМС (www.intermedicus.net).
5. Консультаційна допомога із загальних питань (тобто з питань, які не пов’язані із притягненням лікаря до відповідальності), що надається одному члену, може бути обмежена до 4 годин** на рік. Для колективних членів обмеження обсягу консультаційної допомоги погоджується індивідуально.

**час консультантів УМС, що витрачений на вивчення запитання, підготовку відповіді та роз’яснення її члену, якому надається консультація.
6. Правова допомога не надається:
6.1. У випадках, якщо лікар надав завідомо неправдивий висновок щодо відповідності стану здоров’я особи для отримання права керувати будь-яким транспортним засобом, володіння зброєю, інших обстежень на професійну придатність;
6.2. У випадках, якщо лікар умисно виготовляв або розповсюджував/збував наркотичні речовини для застосування в не лікувальних цілях;
6.3. За напрямками:
6.3.1. Щодо подій, які мали місце як частина програми клінічних досліджень;
6.3.2. Надання стоматологічної допомоги;
6.3.3. Надання допомоги зі штучного запліднення і пов’язаними з цим питаннями (репродуктивна медицина);
6.3.4. Медичних втручань, спрямованих на покращення естетичного вигляду людини (окрім випадків реконструктивної хірургії показаної через нещасний випадок або задля відновлення фізіологічних параметрів).
7. Спілка може відмовити у наданні правової підтримки учаснику в таких випадках:
7.1. У разі неактивного членства, тобто якщо на момент виникнення обставин, які спричинили запит на отримання правової допомоги:
існує заборгованість зі сплати членського внеску відповідно до обраного пакету;
відсутня реєстрація в електронному реєстрі УМС, якщо така активація є обов’язковою (тобто для спонсорських пакетів або пакетів, придбаних зі знижкою, що надається за умови електронної реєстрації).
7.2. Невідповідної лікарської спеціальності чи іншої інформації, вказаної в анкеті-заяві.
7.3. Запит стосується суперечки між самими лікарями і питань працевлаштування (трудові спори).
7.4. Порушення учасником Міжнародного кодексу лікарської етики, прийнятого 01.10.1949 р.

Українська медична спілка © 2016